Realizacja wymagań normy ISO 9001 w zakresie zarządzania narzędziami pomiarowymi dzięki aplikacji NEOGAGE – część 3: Zarządzanie miejscami i użytkownikami narzędzi pomiarowych

Skuteczne zarządzanie narzędziami pomiarowymi wymaga sprawnego systemu monitorowania aktualnego lub stałego miejsca ich użytkowania oraz użytkowników. Mimo, że norma ISO 9001 nie definiuje tego wymagania wprost, w praktyce jest to kluczowy element naszego procesu. Oto kilka powodów, dla których warto mieć tę kwestię uregulowaną:

  • Panujemy nad wyposażeniem każdego użytkownika narzędzi pomiarowych. Jak powszechnie wiadomo, kontrola jest najwyższym wyrazem zaufania i to właśnie dzięki przypisaniu i okresowej weryfikacji stanu technicznego wzrasta nasza pewność co do właściwego traktowania narzędzi przekazanych do użytkowania. W dłuższej perspektywie pozwala nam to ograniczać koszty wymiany narzędzi
  • Potrafimy zidentyfikować pochodzenie tajemniczo odnalezionego na produkcji w trakcie audytu narzędzia
  • Zapewniamy wyposażenie pomiarowe jako niezbędne zasoby do realizacji procesów pomiarowych (które należy traktować w tym przypadku podobnie jak miejsca użytkowania), a o tym ISO 9001 mówi już wyraźnie
  • W przypadku występowania wielu narzędzi oraz wydawania ich na zasadzie wypożyczania, panowanie nad tym procesem bez sprawnego narzędzia rejestrującego wszystkie operacje jest w zasadzie niewykonalne
  • Znacznie łatwiej przychodzi nam gromadzenie narzędzi z danego obszaru czy wydziału na potrzeby okresowego przeglądu czy wysyłki do wzorcowania.

Spotykamy kilka podejść do kwestii przynależności narzędzi pomiarowych. Mogą być one na stałe przypisane do miejsca (wydziału, a dalej procesu pomiarowego) lub pracownika. Sytuacja taka ma najczęściej miejsce w niewielkich zakładach i jej największą zaletą jest większa pewność odnośnie właściwego sposobu obchodzenia się z powierzonymi środkami pomiarowymi. W większych zakładach, gdzie występuje znaczne zróżnicowanie procesów i zadań operatorów, narzędzia wypożyczane są na dany okres czasu (bieżące potrzeby w ciągu zmiany bądź na dłuższe okresy).

Aplikacja NEOGAGE umożliwia łatwą realizację nadzorowania miejsc i użytkowników na oba wymienione wyżej sposoby. Po pierwsze, na etapie wprowadzania nowego urządzenia mamy możliwość jego trwałego przypisania. Informacje te widoczne są w sekcjach 3 i 4 karty przyrządu:

nadzorowanie użytkowników narzędzi pomiarowych

Przewagą wprowadzonego w aplikacji systemu jest dynamiczna modyfikacja wskazanych wyżej parametrów w przypadku korzystania z wypożyczalni narzędzi. W nasze ręce oddano niezwykle intuicyjne i skuteczne narzędzie, które pozwala nam na bieżąco monitorować wszelkie ruchy związane z narzędziami oraz w razie potrzeby odnotowywać wszelkie pogorszenia stanu technicznego. Osoby zarządzające docenią zarówno aktualność danych jak i możliwość ograniczenia dzięki nim kosztów (analiza użytkowników czy procesów powodujących najszybsze zużycie narzędzi itp.).

wypożyczalnia narzędzi online

Po każdej operacji zwrotu narzędzia mamy możliwość zmiany statusu i oceny stanu technicznego

Zarówno miejsce (lub proces pomiarowy) jak i użytkownik otrzymują własną kartę, która jest gotowym do wydruku lub eksportu widokiem zawierającym wykaz wszystkich przypisanych urządzeń. Dzięki temu sporządzenie wykazu narzędzi, które chcemy aby pracownik dostarczył nam do weryfikacji zajmuje trzy kliknięcia. I ponownie – szybki wydruk karty pracownika staje się uzupełnieniem „obiegówki”, z której pracownik musi rozliczyć się na przykład przed końcem pracy w naszym zakładzie.

wykaz narzędzi pomiarowych pracownika

Kolejna interesująca funkcjonalność związana bezpośrednio z zapewnieniem zgodności z ISO 9001, dotycząca przestrzegania harmonogramu wzorcowań i sprawdzeń, pozwalająca ograniczyć wpływ czynnika ludzkiego to automatyczne powiadomienia email. Dzięki tej opcji do wskazanych przez nas pracowników rozsyłane są automatyczne maile informujące o zbliżających się działaniach. Administrator aplikacji decyduje o tym kto będzie takie powiadomienie otrzymywał, ma także możliwość powiązania pracownika z wydziałem, z którego powiadomienia będą przesyłane.

Opisane wyżej funkcjonalności w połączeniu z zaawansowanym systemem przypisywania uprawnień użytkownikom aplikacji powodują, że możemy rozpatrywać aplikację NEOGAGE jako uniwersalne narzędzie wspierające zarządzanie wyposażeniem na każdym etapie, niezależnie od sposobu, w jaki nadzorowanie lokalizacji i pracowników realizowane jest obecnie.

Dodaj komentarz