Realizacja wymagań normy ISO 9001 w zakresie zarządzania narzędziami pomiarowymi dzięki aplikacji NEOGAGE – część 5: zapisy z realizacji procesu zarządzania wyposażeniem pomiarowym

Witam,

 

W piątej części cyklu artykułów na temat realizacji wymagań normy ISO 9001 w zakresie zarządzania narzędziami pomiarowymi dzięki aplikacji NEOGAGE zajmiemy się istotnym zagadnieniem jakim jest utrzymywanie zapisów z realizacji tegoż procesu.

Dla nikogo zajmującego się zagadnieniem nadzorowania narzędzi pomiarowych nie będzie zaskoczeniem fakt, że proces ten generuje ogromną ilość dokumentów i zapisów, które zgodnie z wymaganiami ISO 9001 powinny być należycie utrzymywane. Aplikacja NEOGAGE umożliwia zarządzanie zarówno dokumentami zewnętrznymi (a więc na przykład świadectwami wzorcowania otrzymywanymi z laboratoriów czy też instrukcji obsługi sprzętu), jak i wewnętrznymi, a więc powstającymi wewnątrz organizacji. Proponowana przez autorów filozofia pracy z aplikacją umożliwia całkowite niemal wyeliminowanie wersji papierowych dokumentów, co w dzisiejszych czasach ma niebagatelne znaczenie.

Dokumenty zewnętrzne

Dokumenty pochodzenia zewnętrznego mogą być gromadzone w postaci skanów a następnie w automatyczny sposób łączone z odpowiednim przyrządem lub działaniem. Dzięki temu mamy dostęp do pełnych ich wersji bez konieczności przeszukiwania segregatorów, co należy zakwalifikować jako czynnik znakomicie przyspieszający proces odnajdywania danych. Aby w pełni korzystać z danych w postaci cyfrowej, wyniki wzorcowania można naturalnie wprowadzić do powiązanego działania, co umożliwia efektywny monitoring zużycia narzędzia czy zmiany charakterystyk metrologicznych w czasie (w postaci liczbowej lub na wykresie). Idąc dalej – pracująca w chmurze aplikacja zapewniająca dostęp z urządzeń mobilnych pozwala na przeglądanie ich również poza laboratorium czy biurem.

instrukcje wzorcowania narzędzi

Wszystkie otrzymywane „z zewnątrz” dokumenty gromadzone mogą być w postaci załączników, np. plików PDF

Oprócz dokumentów związanych z wzorcowaniem czy sprawdzaniem narzędzi, mamy możliwość dodawania załączników do każdej karty przyrządu. Dzięki temu zapewniamy dostępność na przykład instrukcji obsługi czy deklaracji zgodności pracownikom operującym z dala od placówki pomiarowej. Na tej samej zasadzie możliwe jest wgrywanie do bazy skanów protokołów z naprawy czy złomowania narzędzia.

Dokumenty wewnętrzne

 

Aplikacja ułatwia także generowanie i nadzorowanie dokumentów powstających wewnątrz organizacji bez konieczności drukowania ich papierowych wersji, choć naturalnie i taka funkcjonalność jest dostępna i niezwykle prosta. Firmy wykonujące wzorcowanie bądź sprawdzenie przyrządów pomiarowych we własnym zakresie mają do dyspozycji moduł oferujący tworzenie własnych instrukcji wzorcowania/ sprawdzenia. Zachowano przy tym ogólnie stosowany układ, który zaproponował w latach 90 Główny Urząd Miar. Dzięki spójności nazewnictwa ze stosowanym w wydawanych przez GUM dziennikach (oczywiście w razie konieczności dostosowanym do aktualnych standardów), każdy metrolog bez problemu odnajdzie się w ich strukturze. Instrukcje zarządzane są zgodnie z wymaganiami standardów ISO, umożliwiając automatyczne zarządzanie wersjami (wydaniami). W oparciu o utworzone instrukcje bezpośrednio w aplikacji wypełniane są zapisy ze sprawdzenia, co pozwala na precyzyjny monitoring aktualnej przydatności narzędzia pomiarowego.

nadzorowanie świadectw wzorcowania

Widok instrukcji wzorcowania wewnętrznego wraz z aktualnym wydaniem oraz powiązaną normą

Wszystkie wyniki (również archiwalne) powiązane są z obowiązującą w okresie ich generowania instrukcją, dzięki czemu zachowana zostaje pełna historia narzędzia, co jest jednym z głównych wymagań stawianych przez ISO 9001.

Podsumowanie

Wdrożenie nowoczesnego, cyfrowego systemu do nadzorowania wyposażenia pomiarowego, będącego jednocześnie centralnym miejscem przechowywania powiązanych dokumentów i zapisów, powoduje skokowy wzrost wydajności w tym obszarze. Dane – zarówno aktualne jak i archiwalne – dostępne są dla każdego użytkownika w zaledwie kilka kliknięć, a możliwość przeniesienia całej dokumentacji do postaci cyfrowej znakomicie wpisuje się w proekologiczny trend rezygnacji z dokumentów papierowych. Oszczędzamy czas i przestrzeń, a to niezwykle istotne w dobie rozsądnego gospodarowania zasobami naszej organizacji.

 

Dodaj komentarz