Test systemu GapGun PRO: kontrola jakości krawędzi, spoin oraz powierzchni z wykorzystaniem systemu GapGun PRO

System GapGun dotychczas kojarzony był głównie z pomiarami jakości połączeń w przemyśle motoryzacyjnym. Błyskawiczny rozwój systemu zarówno od strony hardware jak i oprogramowania otworzył zupełnie nowe kierunki rozwoju dla tego unikatowego rozwiązania. Poniżej przedstawiam kilka nietypowych zastosowań, w których GapGun może przynieść znaczącą poprawę dokładności pomiarów, a czasem wręcz umożliwić wykonanie pomiarów w ogóle.

1. Kontrola fazek

Pomiary fazek z pewnością nie należą do najłatwiejszych zadań pomiarowych i często z tego powodu bywają zaniedbywane. Problematyczne są zwłaszcza wtedy, gdy do zmierzenia mamy fazki w dużym elemencie, który nie sposób zmierzyć z wykorzystaniem na przykład maszyny współrzędnościowej. Jednym z wyjść jest stosowanie mas plastycznych w celu wykonania odcisku i następnie pomiar odlewu na projektorze lub mikroskopie. System GapGun wyposażony w głowicę FOV7 i narzędzie do pomiaru fazki staje się potężnym, w pełni przenośnym narzędziem do kontroli fazek z dokładnością rzędu 0,01 mm.kontrola fazek systemem gapgunW ułamku sekundy otrzymujemy wynik pomiaru w postaci długości i kąta fazki (jako opcja najbardziej popularna – parametry mierzone są dowolnie konfigurowalne z poziomu software). Wynik natychmiast widoczny jest na ekranie urządzenia.

pomiar fazki 2

Po przesłaniu danych do PC otrzymujemy dokładne odwzorowanie zmierzonej fazki:

pomiary wielkości fazki

Wynik pomiaru każdej krawędzi może być porównany do wzorcowego kształtu wczytanego z pliku CAD. Linie fioletowe oznaczają przedział tolerancji, a czerwona to rzeczywisty zarys krawędzi.

wynik pomiaru krawędzi

 2. Pomiary spoin

Duży potencjał systemu GapGun kryje się w kontroli wymiarów zewnętrznych spoin, zwłaszcza pachwinowych i czołowych. Dzięki specjalnemu narzędziu w prosty sposób uzyskujemy wysokość i szerokość spoiny a także jej grubość, obliczoną konstrukcyjnie. Przykład wyniku pomiaru spoiny pachwinowej przedstawiono poniżej. Oprócz wymiarów spoiny podczas jednego pomiaru możemy zmierzyć także cechy poboczne, jak np. kąt między łączonymi powierzchniami.

pomiar spoiny pachwinowej

Również pomiary spoiny czołowej daje nam możliwość błyskawicznej oceny zgodności wymiarów spoiny (stosunek wysokości do szerokości lica):

pomiar wymiarów spoiny czołowe

Dzięki dodatkowym funkcjom możemy tak zaprogramować narzędzie, aby oprócz samych wyników otrzymywać informację o spełnieniu bądź niespełnieniu wymagań. Kolejna przydatna funkcja to obliczenie pola powierzchni przekroju spoiny na podstawie uzyskanych wcześniej wyników.

System GapGun staje się w tym momencie alternatywą dla stosowanych powszechnie spoinomierzy dzięki następującym cechom:

  • znacznie mniejszy błąd pomiaru (przy głowicy o polu widzenia 40 mm mówimy o błędzie poniżej 0,03 mm)
  • bezstykowa metoda pomiaru
  • do 8 godzin pracy na 1 baterii zapewnia pełną mobilność urządzenia
  • gromadzenie wyników w pamięci urządzenia i szybki przesył do komputera
  • wytrzymała konstrukcja umożliwia wykorzystanie w trudnych warunkach
  • wyeliminowanie błędu operatora

Dodatkowe możliwości otwiera montaż głowicy systemu na ramieniu robota, dzięki czemu proces kontroli może być w pełni zautomatyzowany.

3. Kontrola krawędzi po obróbce

Zarówno w obróbce metalu jak i tworzyw sztucznych istotnym parametrem jest zapewnienie odpowiedniej jakości krawędzi (wypływki na wypraskach, usuwanie zadziorów i gratów itp.). System GapGun umożliwia szybki pomiar wysokości wady (zarówno wgłąb jak i powyżej materiału) i ewentualne jej porównanie z modelem CAD.

Do pomiarów krawędzi wykorzystać możemy głowicę pomiarową o zakresie 7 mm, dzięki czemu rzeczywista dokładność pomiaru będzie zawierać się w 0,01 mm. Jest to wynik zapewniający odpowiednie zaufanie do realizowanego w ten sposób procesu pomiarowego.pomiar wypływki materiałuPowyższy zrzut ekranu obrazuje pomiar wysokości wypływki części z tworzywa sztucznego na łączeniu formy. Dzięki zastosowaniu bezstykowej metody pomiaru operator nie powoduje odkształcenia wady w procesie pomiarowym.

Poniżej jeszcze jeden przykład zastosowania tego narzędzia:

pomiar wysokości zadzioru

4. Pomiar wad powierzchni, głębokości znakowania itp.

Ciekawym zastosowaniem jest również kontrola wad powierzchni wgłąb materiału. Poniższy przykład obrazuje wynik pomiaru wady (rysy) w materiale. Za jednym zamachem otrzymujemy szerokość maksymalną, głębokość w kierunku ujemnym oraz wysokość w kierunku dodatnim.

pomiar wady materiału

Korzystając z tego samego narzędzia możemy także dokonać pomiaru np. głębokości i szerokości znakowania (cechy), zarówno wklęsłej jak i wypukłej.

pomiar wysokości znakowania

5. Kontrola promieni i kątów

Kolejne typowe cechy dwuwymiarowe, z którymi znakomicie radzi sobie omawiany system, to pomiary promieni i kątów. Zagadnienia te są znakomicie wspierane przez wbudowane w urządzenie narzędzia pomiarowe i w zasadzie nie wymagają żadnego przystosowania przed użyciem (może za wyjątkiem wprowadzania wartości nominalnych i tolerancji wymiaru).

pomiar promienia

Na powyższym zdjęciu widzimy proces pomiaru promienia. Urządzenie wyposażono w obrotową głowicę pomiarową, co ułatwia odczyt wyników. Wynik pomiaru po przesłaniu danych do komputera prezentuje się następująco:

wyniki pomiaru promienia

Pomiar kąta zdefiniować możemy na 2 sposoby – jako pomiar kąta między powierzchniami połączonymi lub takimi, między którymi występuje szczelina.

Pomiar kąta

wyniki pomiaru kąta

Narzędzia te znajdują zastosowanie w procesach wytwarzania i montażu. Jako ciekawostkę wymienić należy na przykład kontrolę promieni w elementach obudowy u wiodącego na świecie producenta smartfonów.

6. Podsumowanie

GapGun w obecnej wersji PRO jest jednym z najbardziej wszechstronnych i uniwersalnych systemów pomiarowych 2D dostępnych na rynku. Dzięki wytrzymałej konstrukcji i długim czasie pracy na baterii (do 8 godzin), jest doskonałym narzędziem, które sprawdzi się zarówno w naszym zakładzie jak i podczas wyjazdowych pomiarów w terenie. Oprogramowanie SPC3D daje użytkownikowi nieograniczone możliwości w zakresie konstruowania własnych wirtualnych narzędzi pomiarowych. Zaprezentowane w artykule przykłady to jedynie próbka jego możliwości. Podczas jednego trwającego ułamek sekundy pomiaru otrzymać możemy wyniki wielu cech, które znajdują się w obszarze pomiarowym lasera. Okazuje się więc, że zamiast mozolnego procesu pomiarowego, wymagającego niejednokrotnie użycia wielu różnych narzędzi i wyznaczania wartości metodami pośrednimi, dostępny jest uniwersalny system, łączący wiele narzędzi w jednym.

Największą zaletą systemu jest więc znaczne przyspieszenie procesu pomiarowego (do 80% względem metod tradycyjnych w zaawansowanych pomiarach), a co za tym idzie – redukcja kosztów jakości. Wspomnieć należy, że GapGun nie tylko usprawnia proces pomiaru – w wielu przypadkach w zasadzie dopiero umożliwia jego wykonanie, ewentualnie pozwala nam na uzyskanie rozsądnych wartości MSA. Znane są zresztą zadania pomiarowe w branży automotive, w których tylko GapGun zapewnia spełnienie wymogów MSA.

Rosnąca popularność systemu otwiera nowe możliwości w wielu branżach, nie tylko związanych z przemysłem samochodowym czy lotniczym, ale także obróbce metali i tworzyw sztucznych czy choćby konstrukcjach stalowych.

Więcej informacji na temat systemu GapGun znajdą Państwo na stronie:

GapGun

 

Dodaj komentarz