Metrologia-blog.pl

Przyrządy pomiarowe, zarządzanie jakością i wyposażeniem, dobra praktyka pomiarowa, szkolenia

Miesiąc: wrzesień 2022

Jak określić właściwe wymagania odnośnie przyrządów pomiarowych?

Jednym z najcześciej spotykanych przeze mnie problemów (i jednym z poważniejszych zarazem!) jakie identyfikuję w systemach zarządzania wyposażeniem pomiarowym jest brak właściwie ustalonych wymagań wobec stosowanych w firmach urządzeń pomiarowych. Sprawa wydaje się i jest fundamentalna, jednak w praktyce najczęściej…