Metrologia-blog.pl

Przyrządy pomiarowe, zarządzanie jakością i wyposażeniem, dobra praktyka pomiarowa, szkolenia

pomiary w ISO 9001:2015

Zmiany w ISO 9001:2015 dotyczące pomiarów i wyposażenia pomiarowego

Dziś króciutko o zmianach, jakie w odniesieniu do naszej pracy wprowadza nowa wersja normy ISO 9001:2015. Jako, że rozpoczął się trzyletni okres przejściowy pozwalający organizacjom na stopniowe przejście na wymagania nowego standardu (systemy oparte na ISO 9001:2008 utracą ważność z…

Opublikowane w admin