Metrologia-blog.pl

Przyrządy pomiarowe, zarządzanie jakością i wyposażeniem, dobra praktyka pomiarowa, szkolenia

Narzędzia pomiarowe Ogólne Systemy zarządzania Wydarzenia

Zmiany w ISO 9001:2015 dotyczące pomiarów i wyposażenia pomiarowego

Dziś króciutko o zmianach, jakie w odniesieniu do naszej pracy wprowadza nowa wersja normy ISO 9001:2015. Jako, że rozpoczął się trzyletni okres przejściowy pozwalający organizacjom na stopniowe przejście na wymagania nowego standardu (systemy oparte na ISO 9001:2008 utracą ważność z końcem 2018 roku), pora na przedstawienie zawartych tam zmian i wymagań. Treścią nowego wydania normy zastępujemy także dotychczasowe materiały szkoleniowe, mimo iż dysponujemy obecnie jedynie wersją angielską i własnym tłumaczeniem.

W nowej wersji normy mamy do czynienia ze skupieniem na zarządzaniu ryzykiem oraz cyklu PDCA. Norma jest także mocniej powiązana z uzupełniającymi ją standardami (jak choćby interesujący nas ISO 10012: Systemy zarządzania pomiarami – Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego), które to zostały wymienione w załączniku oraz tabeli wiążącej z punktem 7.1.5.

Żegnamy zatem punkt 7.6, i od tej pory odnajdujemy nasze wymagania w punkcie 7.1.5: Zasoby do monitorowania i pomiarów, będącym częścią działu numer 7 zatytułowanego Wsparcie. Punkt rozbito na trzy podpunkty: Ogólne, Spójność pomiarowa oraz Wiedza organizacji. Najistotniejszą zmianą jest wprowadzenie wymagania zapewnienia spójności pomiarowej (traceability) w miejsce „wiarygodnych wyników”. Dla osób zajmujących się systemami zarządzania i pracujących na innych normach (vide wspomniana wcześniej 10012 czy także 17025), jest to spore ułatwienie wynikające z ujednolicenia terminologii w różnych standardach.

Wszystkich obawiających się zaostrzenia wymagań i rewolucyjnych zmian uspokajam. Dotyczące nas wymagania zostały uproszczone i są teraz przejrzyste oraz skupione na meritum – zachowaniu spójności pomiarowej i dopasowaniu narzędzia pomiarowego do zamierzonego zadania pomiarowego. Same zmiany dotyczą bardziej syntaktyki niż semantyki i jak zaznaczyłem wyżej rewolucji nie wprowadzają. Bardziej niż na procesy nastawiamy się teraz na zasoby niezbędne do realizacji zadań pomiarowych. Wyposażenie pomiarowe identyfikujemy, wzorcujemy i zabezpieczamy, tak jak do tej pory, a wszystkich pragnących czegoś więcej niż tylko przejścia kolejnego audytu, odsyłamy do normy ISO 10012 i oczywiście na nasze szkolenia.

Z dokładnym omówieniem treści wstrzymuję się do czasu opublikowania polskiej wersji językowej, aby nie wprowadzić przypadkiem błędnych terminów.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ