Szkolenia metrologiczne

Szkolenia metrologiczne obejmujące takie zagadnienia jak wzorcowanie narzędzi pomiarowych we własnym zakresie, organizacja systemu zarządzania wyposażeniem pomiarowym zgodnie z normami ISO 9001:2015 czy ISO 10012, oraz bardziej szczegółowe i techniczne jak pomiary długości i kąta, są aktualnie najskuteczniejszą formą podnoszenia kompetencji personelu laboratorium i kontroli jakości.


Kompetencje personelu są jednym z 6 elementów zachowania spójności pomiarowej. Ja uważam, że są elementem najważniejszym. Jedynym sposobem na zapewnienie odpowiedniego poziomu kompetencji jest ustawiczne kształcenie, poprzez udział w szkoleniach i seminariach. Moich klientów i współpracowników łączy wspólna wizja rozwoju i ciągłego doskonalenia. Dzięki dzieleniu się wiedzą i wymianie doświadczeń budujemy przyszłość naszych organizacji, co przekłada się pośrednio na jakość naszego życia. Rozwój metrologii zapewnia obniżanie kosztów i poprawę jakości produktów, z których korzystamy na co dzień. Proponuję profesjonalne szkolenia tematyczne dla pracowników związanych z metrologią i kontrolą jakości. Niepowtarzalna atmosfera i forma prowadzonych szkoleń pozwala każdemu uczestnikowi na potężny i trwały rozwój, który będzie owocował latami.


Co wyróżnia moje szkolenia?

  • są zawsze oparte na najnowszych wersjach norm i dokumentów
  • są dopasowane do oczekiwań i profilu działalności Klienta
  • zapewniają wyczerpanie tematu wraz z wątpliwościami uczestników
  • mają za zadanie wyszkolenie kadry o wysokich kompetencjach
  • prowadzone są w przystępnej ale w pełni profesjonalnej formie

Zarządzanie wyposażeniem pomiarowym w nowoczesnym przedsiębiorstwie

Szkolenie ma na celu przygotowanie przedsiębiorstwa do wprowadzenia lub modernizacji zasad  zarządzania wyposażeniem pomiarowym w celu zapewnienia zgodności z wymogami prawa i międzynarodowych norm.  Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej i skierowane jest do kadry nadzorującej system zarządzania, personelu laboratorium oraz kontroli jakości, a także pozostałych użytkowników przyrządów pomiarowych. Każdy z uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo i ukończenie szkolenia.

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych

Szkolenie z zakresu wzorcowania przyrządów pomiarowych ma na celu przygotowanie organizacji oraz personelu laboratorium do rozpoczęcia realizacji wewnętrznej kontroli wyposażenia pomiarowego. Po jego zakończeniu uczestnicy zdobywają wiedzę i praktykę niezbędną do samodzielnego wykonywania wzorcowania przyrządów pomiarowych. Zakres szkolenia (zwłaszcza część praktyczna poświęcona ćwiczeniom z wzorcowania) jest każdorazowo dopasowywany do potrzeb klienta, na podstawie użytkowanych w organizacji przyrządów. Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej. Każdy z uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo i ukończenie szkolenia.

Serdecznie zapraszam do skorzystania z oferty prowadzonych przeze mnie szkoleń z zakresu metrologii. 

Więcej informacji na stronie poniżej:

https://metrica.com.pl/szkolenia/