Metrologia-blog.pl

Przyrządy pomiarowe, zarządzanie jakością i wyposażeniem, dobra praktyka pomiarowa, szkolenia

Miesiąc: luty 2024

Równanie pomiaru. Poprawki i korekcja błędów w pomiarach długości i kąta

W codziennej rutynowej praktyce pomiarowej – nazwijmy ją produkcyjną lub pozalaboratoryjną – równanie pomiaru oraz stosowanie poprawek wydaje się często czymś zbędnym, o ile w ogóle funkcjonuje w świadomości osób wykonujących pomiary… Tymczasem dobrze sformułowane równanie pomiaru jest gwarantem właściwego…

Opublikowane w admin

Wzorce zarysu promieni, gwintów i kątów… Wzorcować, sprawdzać zużycie czy wymieniać?

Do napisania dzisiejszego artykułu sprowokowało mnie postawione w tytule pytanie, które zdarza mi się słyszeć dosyć regularnie. Jeżeli chodzi o ustalenie reguł nadzorowania przyrządów pomiarowych wskazujących i wzorców – sprawa wydaje się dość jasna i jest zresztą odmieniana przez wszystkie…

Opublikowane w admin