Metrologia-blog.pl

Przyrządy pomiarowe, zarządzanie jakością i wyposażeniem, dobra praktyka pomiarowa, szkolenia

jednostki si 2019
Metrologia tradycyjna Ogólne Systemy zarządzania Wydarzenia

Zmiana definicji podstawowych jednostek SI

W listopadzie 2018 podczas spotkania 26 Generalnej Konferencji Miar i Wag, członkowie Międzynarodowego Biura Miar i Wag podjęli decyzję o przeprowadzeniu rewizji jednostek należących do międzynarodowego układu SI.

Zadecydowano, że wszystkie jednostki podstawowe będą od teraz odnosić się do stałych występujących w naturze. Dzięki temu zapewniona zostanie lepsza stabilność układu SI, będzie on także bardziej otwarty i gotowy na nowe technologie, np. kwantowe.

Zgodnie z tym trendem, 20 maja 2019 roku cztery spośród jednostek podstawowych układu SI, tj. amper, kelvin, kilogram i mol, zostaną zdefiniowane w kontekście stałych, odpowiednio:

Docelowo układ jednostek podstawowych SI będzie oparty na 7 stałych referencyjnych.

Na dzień dzisiejszy wzorzec kilograma jako ostatni wciąż zachowuje fizyczną postać wzorca wykonanego z materiału, przez co jest podatny na zmiany masy i niestabilny. Ponieważ na jego podstawie odtwarzana jest także jednostka prądu – amper, niestabilność wzorca kilograma wpływa również na jednostki pochodne w niewiadomy sposób.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ