Metrologia-blog.pl

Przyrządy pomiarowe, zarządzanie jakością i wyposażeniem, dobra praktyka pomiarowa, szkolenia

dopuszczalne błędy suwmiarek din 862 iso 13385
Metrologia tradycyjna Narzędzia pomiarowe Normy Wzorcowanie przyrządów pomiarowych

Norma DIN 862 wycofana. Gdzie teraz znajdują się dopuszczalne błędy suwmiarek?

Przez lata norma DIN 862 była przemysłowym standardem określającym wymagania odnośnie przyrządów suwmiarkowych elektronicznych, noniuszowych i czujnikowych. Postępująca standaryzacja dotknęła niedawno ten jeden z bardziej rozpoznawalnych w metrologicznym świecie dokumentów. Zgodnie z zapowiedziami została ona wycofana, a my w oczekiwaniu na wersję polskojęzyczną pokusiliśmy się o pierwsze opracowanie.

Chcąc nadążyć za zmianami w zakresie nomenklatury oraz aktualnych wymagań metrologicznych, pora pożegnać standard DIN 862 (oraz zbieżne z nim dokumenty ASME i JIS). Od niedawna dokumentem, który określa charakterystyki konstrukcyjne oraz dopuszczalne błędy suwmiarek jest norma ISO 13385-1:2019 (oraz 13385-2 dla głębokościomierzy suwmiarkowych). Pierwotnie dokument ten (w wersji 13385-1:2011) wprowadzał jedynie wymagania konstrukcyjne, bez podawania dopuszczalnych błędów wskazań, musiał być więc uzupełniany przez ostatnie wydanie normy DIN 862:2015. Wydanie 2019 (niestety jeszcze niedostępne w języku polskim, jedynie wersja angielska o statusie normy polskiej) oprócz nieznacznych zmian w sekcji „konstrukcyjnej” wprowadza właśnie tabelę dopuszczalnych błędów wskazań dla suwmiarek o zakresie do 1000 mm.

Z ważniejszych zmian poza wartościami samych błędów EMPE oraz SMPE wymienić należy:

  • wprowadzono nowe oznaczenia dla wartości błędu wskazania szczękami głównymi (E) oraz dopuszczalne wartości błędów w pomiarach innych niż głównymi – shift error – (S)
  • zasugerowano większą ilość punktów pomiarowych podczas sprawdzenia (minimum 5 dla zakresu 150 mm)

Zmiany w normie są jednak znaczące i zdecydowanie wymagają szerszego opracowania, z czym powrócimy niebawem. Do domknięcia tematu brakuje mi wciąż tłumaczenia, gdyż nie chcę wprowadzać własnych interpretacji.

Opracowanie aktualnych wymagań znajdą Państwo pod adresem: https://metrica.com.pl/tolerancje-i-wymagania/


ZOSTAW ODPOWIEDŹ