Propozycja nowej formy współpracy między klientem a laboratorium wzorcującym

Witam serdecznie,

 

W drodze rozwoju i wdrażania aplikacji NEOGAGE w przedsiębiorstwach oraz obserwacji jak złożonym i niejednokrotnie trudnym organizacyjnie przedsięwzięciem jest realizacja wzorcowania w laboratorium zewnętrznym, chciałbym zaproponować zupełnie nowe podejście do tego zagadnienia.

Nie od dziś wiadomo, że korzystanie przez lata z jednego dostawcy usług wzorcowania przynosi wymierne korzyści obu stronom procesu. Klient darzący laboratorium zaufaniem jest pewny jakości obsługi i realizacji samej usługi, niejednokrotnie korzysta też z preferencyjnych warunków. Laboratorium natomiast ma możliwość poznania narzędzi klienta, monitorowania zmian jego właściwości w czasie kolejnych wzorcowań, co pozwala na efektywne doradztwo.

Aplikacja NEOGAGE oferująca pracę w komputerowej chmurze otwiera drogę do nowego sposobu zarządzania wyposażeniem pomiarowym klienta. Opiszę proponowaną formę współpracy na podstawie przypadku firmy X.

Firma X regularnie wzorcuje narzędzia w laboratorium Y. Do tej pory po zakończeniu usługi, laboratorium odsyłało narzędzia wraz ze świadectwami wzorcowania do firmy X. Personel odpowiedzialny za zarządzanie narzędziami pomiarowymi wprowadzał dane do arkusza Excel, a świadectwa archiwizował w segregatorze. Narzędzia były etykietowane i przekazywane do użytkowania. Sprawdzenie zmiany właściwości metrologicznych narzędzia wymagało analizy dokumentów z poprzedniego wzorcowania, a więc często dopiero otrzymanie świadectw pozwalało na stwierdzenie niezgodności przyrządu z wymaganiami.

Laboratorium zaproponowało obsługę na wspólnej bazie narzędzi pomiarowych. Po zaimportowaniu danych z arkusza Excel powstała nowa baza z narzędziami klienta, do której dostęp uzyskali zarówno pracownicy firmy X, jak i personel laboratorium.

Proces obecnie realizowany jest następująco:

 • automatyczna informacja o nadchodzącym wzorcowaniu generowana przez aplikację wysyłana jest do zainteresowanych pracowników firmy X oraz laboratorium Y
 • między stronami uzgadniany jest termin i forma przekazania narzędzi
 • narzędzia dostarczane są do laboratorium i poddawane są wzorcowaniu
 • zapisy z wzorcowania aktualizowane są przez personel laboratorium na bieżąco podczas realizacji usługi, dzięki czemu pracownicy firmy X mają w bazie zawsze aktualne dane
 • do wykonanych działań dołączane są świadectwa wzorcowania w formie skanów
 • po zakończeniu usługi przyrządy odsyłane są do firmy X wraz z papierowymi wersjami dokumentów

schemat-uslugi-neogage

Zalety proponowanego rozwiązania:

 • sprawna komunikacja pozwala na skuteczną organizację wzorcowania i skrócenie samego procesu
 • obie strony na bieżąco mają dostęp do aktualnych danych narzędzi
 • możliwa jest szybka reakcja i zastąpienie przyrządu niespełniającego wymagań
 • laboratorium ma możliwość sugerowania zmiany odstępów między wzorcowaniami
 • klient korzysta z wiedzy technicznej i porad laboratorium

 

Podsumowanie

Organizacja procesu wzorcowania zewnętrznego zostaje w tym przypadku podzielona pomiędzy laboratorium i klienta, co pozwala na jego usprawnienie i dopasowanie do potrzeb i wymagań. Częściowy outsourcing usługi pozwala na uwolnienie zasobów personalnych i czasowych, a także daje dostęp do wiedzy i doświadczenia laboratorium. Finalnie dzięki proponowanej usłudze łatwiejsza i skuteczniejsza jest realizacja celów jakościowych związanych z wyposażeniem pomiarowym takich jak:

 • ograniczenie ryzyka wykorzystania przyrządu niespełniającego wymagań
 • dopasowanie kosztów wzorcowania do rzeczywistych wymagań oraz stanu technicznego narzędzi
 • terminowa realizacja potwierdzenia metrologicznego.

Zapraszam do kontaktu w sprawie możliwości wdrożenia systemu.

Dodaj komentarz