Metrologia-blog.pl

Przyrządy pomiarowe, zarządzanie jakością i wyposażeniem, dobra praktyka pomiarowa, szkolenia

DOBRA PRAKTYKA POMIAROWA
Metrologia tradycyjna Metrologia współrzędnościowa Ogólne Pomiary

Dobra praktyka pomiarowa – 6 zasad prawidłowych pomiarów

Dobra praktyka pomiarowa

Dobra praktyka pomiarowa to zbiór zasad określających cechy, którymi charakteryzować powinien się każdy pomiar.

W swoich znakomitych przewodnikach NPL (National Physical Laboratory) przedstawia 6 zasad dobrej praktyki pomiarowej. Myślę, że każdy uczestnik procesu pomiarowego powinien przestrzegać ich bardziej niż 10 przykazań, jako, że konsekwencje ich złamania mogą uwidocznić się znacznie szybciej:)

1. Właściwe pomiary

Pomiary powinny być wykonywane po to, aby zaspokoić uzgodnione i prawidłowo określone wymagania.

2. Właściwe narzędzia

Pomiary powinny być wykonywane z wykorzystaniem narzędzi i metod, których przydatność do zamierzonego użycia jest możliwa do wykazania.

3. Właściwi ludzie

Zespół wykonujący pomiary powinien być kompetentny, odpowiednio przeszkolony i dobrze poinformowany.

4. Regularne przeglądy

Wszystkie elementy procesu pomiarowego powinny być poddawane regularnym, niezależnym ocenom, zarówno wewnętrznym jak i zewnętrznym.

5. Możliwa do wykazania spójność

Pomiary wykonywane w jednej lokalizacji powinny dawać wyniki zbieżne z otrzymanymi w dowolnej innej.

6. Właściwe procedury

Dobrze określone procedury spójne z narodowymi i międzynarodowymi standardami powinny być stosowane we wszystkich pomiarach.

DOBRA PRAKTYKA POMIAROWA

Postępowanie według 6 powyższych zasad to absolutny fundament wszędzie tam, gdzie rozmawiamy o poważnej metrologii. Nie chodzi tu więc o wymagania, które spełniamy bo tego oczekuje od nas „jakiś tam” system, a o podstawowe zasady, które pozwolą nam mieć zaufanie do własnych wyników i nadadzą sens codziennej pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ