Metrologia-blog.pl

Przyrządy pomiarowe, zarządzanie jakością i wyposażeniem, dobra praktyka pomiarowa, szkolenia

legalizacja przymiarow zwijanych
Metrologia tradycyjna Narzędzia pomiarowe Wszystko Wzorcowanie przyrządów pomiarowych

Legalizacja przymiarów wstęgowych, składanych i sztywnych

Dziś zajmę się kolejnym tematem zainspirowanym przez życie, a konkretnie przez rozmowę z klientem. Przyznam szczerze, że sam przegapiłem temat ważnych z naszego punktu widzenia zmian w naszym ustawodawstwie, dlatego spieszę z wyjaśnieniem i aktualizacją w zakresie tytułowej kwestii, jaką jest legalizacja przymiarów…

Aktualizacja rozporządzenia

8 maja 2017 pojawiło się nowe wydanie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów W sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli. Akt ten tym samym uchylił z dniem 9 maja 2017 poprzednie wydanie rozporządzenia ogłoszone dnia 08 sierpnia 2014.

Dokument, jak nazwa zresztą wskazuje, określa wszystkie rodzaje przyrządów pomiarowych, które podlegają prawnej kontroli metrologicznej. Przyrządy są pogrupowane w zależności od zakresu czynności potwierdzających (zatwierdzenie typu, legalizacja pierwotna, legalizacja ponowna).

W wydaniu datowanym na 2014 w §7 przedstawiającym wykaz przyrządów podlegających legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej, ustęp 12 brzmiał następująco:

legalizacja przymiarow rozporzadzenie
Przymiary zniknęły z wykazu przyrządów pomiarowych podlegających legalizacji…

Z wydania datowanego na rok 2017 przymiary zniknęły w ogóle. Tym samym od tego momentu przymiaru wstęgowego zalegalizować nie można!


Co dalej?

Wymagania odnośnie przymiarów pozostają określone przez dyrektywę MID, o czym pisałem tutaj.

Kupując przymiar posiadający oznakowanie świadczące o zgodności z wymaganiami dyrektywy otrzymujemy jedynie informację o spełnieniu wymagań przez partię produktu, a nie nasz egzemplarz. W związku z tym jedynym sposobem na potwierdzenie błędów wskazania konkretnego egzemplarza miary zwijanej jest wzorcowanie.

Przy okazji informuję zainteresowanych, że 17 listopada 2021 w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę Prawo o Miarach w nowym brzmieniu.

Przymiary z wzorcowaniem zakupić można tutaj.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ